Mòdul 4. Fem la nostra Volta al Món en etapes (Scratch 3.0)

En aquest mòdul us proposem dissenyar la vostra pròpia Volta al Món dividida en tantes etapes com decidiu. Una volta plena de sorpreses i de jocs.

En aquesta ocasió podeu compartir diferents llocs que coneixeu i a la vegada gamificar la vostra proposta i fer-la molt divertida. A les sessions del mòdul us hem facilitat molts recursos per a què els incorporeu.

També podeu, com als mòduls anteriors, trobar referències i enllaços a funcions treballades a d’altres sessions. D’aquesta forma podeu anar retrocedir i consultar aquells punts en concret que us puguin donar una empenta allà on us atureu.

Inventeu el vostre viatge seguint diferents itineraris, o diferents moviments d’objectes on el temps sigui decisiu, o preguntes i respostes, o laberints …

Compartiu les vostres cartes amb els altres equips i també podreu recollir propostes de variació o de millora.

Al final del mòdul teniu més temps per revisar, comprovar i modificar la vostra Volta al Món.

Us convertireu d’aquesta manera en viatgers i jugant donareu la Volta al Món.

 

SESSIÓ PLANS DE TREBALL ACTIVITATS
Sessió 1

Presentació del projecte: la Volta al món en etapes

Presentació del mòdul.

Plantejament del projecte de l’equip.

 • Presentació del projecte de l’equip.
 • Presentació dels continguts que es treballaran al llarg del mòdul.
Sessió 2

Els escenaris i els personatges: els canvis de fons i els efectes de transició

Les transicions d’escenaris.

Els efectes de transició.

 • Programació dels canvis d’escenaris.
 • Com aplicar canvis de transició als escenaris.
 • Efectes sobre els personatges.
Sessió 3

Més usos de llistes. Jocs de preguntes i respostes

Les llistes

Preguntes i respostes

Aleatorietat

 • Fer ús de les llistes als jocs de respostes i preguntes.
 • Fer un passaparaula.
Sessió 4

Més mirades: els itineraris i els laberints

Treball d’itineraris: el llapis, els moviments. Ens movem i dibuixem

Situació del personatge a l’espai: coordenades

Els laberints

 • Inventar un itinerari.
 • Dibuixar laberints.
 • Programacions dels moviments dels personatges amb tecles i automàticament.
 • Fer ús dels sensors per programar moviments dels personatges segons els colors de les parets dels laberints.
Sessió 5

Els sensors: els sentits de les màquines

Què són els sensors?

Per a què serveixen?

La lògica

Detectar objectes i donar respostes

 • Practicar l’ús de sensors.
 • Fer un seguidor de línia.
 • Programar diferents moviments dels personatges.
Sessió 6

Les matemàtiques us ajuden amb els operadors

Què són els operadors?

Quin són els seus usos?

Les operacions matemàtiques i les cadenes de text

 • Programar la calculadora.
 • Practicar la programació de les diferents operacions matemàtiques.
Sessió 7

La càmera de vídeo i l’Scratch

Els sensors de vídeo.

La gestió dels blocs.

Els personatges i l’escenari detecten moviments.

La imatge de l’usuari productor del moviment: visible/invisible.

 • Fer que els personatges detectin moviments dels usuaris.
 • Fer canvis d’escenaris detectant moviments.
 • Fer ús de la transparència de la càmera.
 • Fer ús dels efectes de transició.
Sessió 8

Ens inventem els nostres blocs

La funció de més blocs.

Un bloc que es reprodueix en diferents moments del vostre projecte.

Programar seqüències.

 •  Crear els nostres blocs que controlin el desplaçament dels nostres personatges i poder cridar el bloc amb diferents personatges i a diferents moments.
 • Controlar els moviments dels personatges i fer-los reals.
 • Crear blocs i fer girs dels personatges.
Sessió 9

Les Cartes: Una eina de recollida de processos

Què són les cartes.

Apartats de les cartes.

El refinament i les propostes de millora dels reptes.

Eina per compartir diferents solucions als reptes.

La consulta de les Cartes.

 • Crear diferents models de cartes per recollir els reptes de les diferents etapes.
 • Dividir les cartes en diferents apartats: la capçalera i el cos de la carta ( el què; la programació; la imatge; la URL; els punts febles i forts i l’autoria).
 • Fer els resums dels processos.
 • Fer tractament de les dades, produir els documents i fer enllaços multimedia als reptes.
 • Acordar el lloc per guardar les cartes i el funcionament de la seva consulta.
Sessió 10

I ara acabem el nostre projecte

Planificació del projecte.

Observació d’exemples.

 • Conèixer projectes d’altres.
 • Recuperar de la motxilla parts de projectes d’altres que ens han interessat.
 • Acabar el document de text que recull la definició i el plantejament de la Volta al Món.
Sessió 11

Acabem de perfilar la nostra Volta al món

Revisió definitiva de la programació del projecte.

Control del funcionament del projecte.

 • Revisar la Volta al Món en general: els escenaris, els personatges i les etapes
 • Acabar d’actualitzar  el document de text que recull la Volta al Món.
 • Darrera revisió de les tasques pendents i resolució.
Sessió 12

Presentem el nostre projecte i el valorem

Com fer una presentació?

Ens autoavaluem

Ens avaluem com a grup 

 • Pautes per dur a terme la presentació del projecte
 • Coavaluació del grup
 • Autoavaluació dels alumnes