Sessió 12. Presentació del projecte: autoavaluació i avaluació (les rúbriques)

Pla de treball

  • Com fer una presentació
  • Ens autoavaluem
  • Ens avaluem com a grup

Com fer la vostra presentació

La feina que hem fet al llarg de totes aquestes sessions ha estat molt intensa i és per això que és important que la mostrem als nostres companys. A la mateixa vegada, els altres grups també han fet una gran feina que volem conèixer perquè d’aquesta forma podem aprendre noves coses que aprofitarem de ben segur en els nostres futurs projectes. Intercanviar, opinar, ajudar-nos com ho fan els equips de programadors i programadores d’una empresa ens permet aprendre i compartir.


El robot

No n’hi ha prou amb ensenyar com funciona el projecte final, hem d’explicar quin procés hem seguit, quines decisions hem pres, quines dificultats hem trobat pel camí per arribar al nostre robot i, fins i tot, si estem contents del resultat o se’ns acudeixen algunes millores.

Per tal que la nostra presentació sigui tot un èxit hem de tenir en compte una sèrie de consells:

  • Cal que tinguem present el temps del qual disposem per no allargar-nos ni fer-ho massa ràpid
  • És una bona idea que preparem un guió que ens ajudi al llarg de la presentació
  • Va molt bé assajar prèviament davant d’algú que pugui indicar-nos com millorar-la, quins punts no s’entenen,…
  • A la presentació hem de participar tots. Hem de repartir-nos bé el temps i què explicarem cadascú
  • Estem presentant el nostre projecte davant dels nostres companys que són uns experts en programar. Hem de mantenir una entonació clara, mirar-los directament i transmetre confiança amb els nostres moviments

Per últim, ens avaluem

Ara que hem arribat al final de tot el procés, ens toca valorar com ha anat, no només pel que fa al projecte sinó a com hem treballat en grup i individualment.
Aquí tenim la del grup que heu d’omplir de forma conjunta rúbrica del projecte

I aquí tenim la rúbrica d’autoavaluació que heu d’omplir de forma individual.