Sessió 4. Més mirades: els itineraris i els laberints

Pla de treball

 • Treball d’itineraris: el llapis, els moviments. Ens movem i dibuixem
 • Situació del personatge a l’espai: coordenades
 • Els laberints

Un itinerari senzill

En aquesta sessió volem aprofundir en el disseny d’itineraris i us acompanyarem per a què pugueu incorporar-los a la vostra Volta al Món.

Començarem fent l’itinerari més senzill. El personatge es desplaçarà per un recorregut anant de punt a punt i, mentre fa el recorregut, dibuixará sobre l’escenari el camí.

Pas a pasFem-ho pas a pas

 • Els escenaris són els espais on es mouen els personatges i es situen els projectes. Als escenaris podem definir diferents fons de la mateixa manera que definiríem els diferents vestits de cada personatge. Trieu un escenari.
 • Als escenaris hem de dibuixar els punts (x,y)  a l’escenari assegurant-vos que són aquests i no uns altres per poder fer que es desplaci el nostre personatge. Quan tingueu els punts dibuixats, desplaceu el personatge per veure exactament quines són les coordenades que ens permetran dir fins a on ha de lliscar.
 • També podem fer lliscar a una posició aleatòria o fins on estigui situat el punter del ratolí si necessitem que el personatge desaparegui o aparegui en un moment donat.

 • Recordeu que per fer ús dels blocs de llapis cal afegir l’extensió que els recull. Podeu amb ells esborrar, estampar, baixar i pujar el llapis, fixar i augmentar el seu color, i fixar o augmentar (en color, saturació, brillantor i transparència) el seu aspecte.

 • Quan comença l’itinerari, primer de tot ens hem d’assegurar que l’escenari està net i el llapis amunt. El personatge inicia el seu itinerari al punt de l’escenari que decidim i allà ens pot explicar, per exemple, que anirà a fer-se la revisió al metge. Podeu fixar la mida del personatge a 100%  per començar per presentar-lo i després, quan ja llisca fins el primer punt, podeu fixar la mida adequada a l’escenari per on es desplaçarà, en el nostre cas al 50%.
 • Ara indicarem que baixi el llapis per anar marcant el camí que seguirà.
 • Farem que esperi uns segons entre desplaçament i desplaçament i indicarem les coordenades del següent punt on ha de lliscar el personatge.
 • Anirem indicant els punts pels quals anirà passant i afegirem comentaris, sons o qualsevol acció que volem que es produeixi quan hi arribi.
 • En el programa anterior fixeu-vos que allà on feu el canvi de fons de l’escenari podeu fixar l’efecte de transparència del canvi d’escenari a 50 i a 0 per a què no sigui tant brusc el canvi.  Aquest és un dels efectes que hem vist a la sessió2.

Icona repte  Repte 1

Obriu un nou projecte anomenat m4repte41. Podeu fer que un personatge passegi pel planell de la vostra escola i vagi explicant per on passa?.

Icona pistaPista: Poseu un escenari del planell general del vostre centre i indiqueu els punts per on voleu que passi. Quan arribi a cada lloc, canvieu l’escenari per una fotografia de l’espai de la vostra escola que haureu fet prèviament i guardat al vostre programa.


Els laberints

Un laberint és un joc on el jugador que hi entra haurà d’aconseguir arribar al final, superant i resolent tots els obstacles o proves que trobi.
Aquí teniu un exemple d’un programa de laberint.
Més laberints


Dibuix del laberint

Primer de tot hem de definir com serà el laberint que volem que recorri el personatge i per això hem de dibuixar-lo.
Pas a pas Fem-ho pas a pas

 • Si dibuixeu vosaltres el laberint heu d’anar a editar el fons de l’escenari. Amb l’ampliació al màxim, i fent servir l’eina de fer quadrats, dibuixeu-ne un triant el gruix de pinzell adequat. Podeu anar duplicant les parts del laberint que aneu dibuixant per fer-ho més ràpid. Feu servir per a totes les parets del laberint el mateix color

 

 • Si decidiu fer ús d’una quadrícula ja feta damunt de l’escenari per fer el dibuix del vostre laberint, no us oblideu de posar els mateixos colors a la quadrícula i al dibuix que feu damunt..

                               

 

 • Hem de dibuixar els personatges o triar-los amb el tamany adequat per passejar pel laberint que estem dibuixant, sense oblidar comprovar que queda centrat, malgrat que ja ho fa directament.


Icona repte  Repte 2
Obriu un nou projecte amb el nom de m4repte42. Dibuixeu el vostre laberint

.Icona pistaPista: Penseu quina mida serà la adequada tant dels personatges com dels objectes que s’hauran de bellugar per dins del laberint.


Els moviments dels personatges

Ara que tenim el laberint dibuixat, ens toca definir com es mourà el personatge. Us proposem fer que el personatge es desplaci fent ús de les fletxes del teclat.

Pas a pas Fem-ho pas a pas

 • Primer de tot comproveu que estan centrats els personatges. Encara que ja ho fa directament el programa cal comprovar que sigui així.
 • Cal fixar la direcció de cada fletxa, que el personatge a cada moviment faci poques passes i, si voleu, podeu afegir so, per exemple, per fer-ho més divertit.
 • La fletxa per desplaçar-se a la dreta
 • La fletxa per desplaçar-se a l’esquerra
 • La fletxa per desplaçar-se amunt del laberint
 • La fletxa per desplaçar-se avall del laberint
 • Per tal que el personatge no surti del laberint, farem servir un sensor de color. Una de les condicions de qualsevol laberint és que el personatge s’ha de mantenir dins d’un camí, sense tocar ni travessar les seves parets. Si les toca torna a començar.
                                             

Icona repte   

Continuarem treballant sobre el repte m4repte42. Ara trieu el personatge i programeu-lo per poder desplaçar-se fent ús de les fletxes del teclat i controlant que quan toqui una paret torni de forma automàtica al punt de partida.

Icona pistaPista: Recordeu centrar el personatge i de fer ús dels sensors de contacte.


Icona repte   

Seguim treballant sobre el vostre projecte m4repte42. Canvieu el dibuix del laberint fent les parets de colors diferents. A continuació, modifiqueu la programació del personatge i, segons el color que toqui, el dirigiu a un lloc o un altre del laberint.


 Icona projecte El nostre projecte creix …

En aquesta sessió hem vist diferents possibilitats de desplaçament del personatge per un itinerari, per un laberint .Alguna d’aquestes possibilitats, juntament amb les que explicarem a la sessió següent, són les que podreu triar per controlar el moviment del vostre personatge al llarg del viatge.

TASCA: Incorporeu al document compartit la vostra proposta de moviment del personatge al llarg del viatge.


Icona glosari Com que som programadors i programadores parlem de:

 • Quadrícula facilita el dibuix del laberint i dels personatges del nostre laberint.
 • El dibuix ens ajuda a centrar els personatges i dotar de l’escala adequada als personatges del nostre laberint. Coordina els personatges i el laberint.
 • Centrar el personatge permet que els personatges passegin pel laberint sense dificultats.
 • Els obstacles a superar són les diferents proves per resoldre el laberint.