Sessió 1. Ens preparem per resoldre enigmes

Pla de treball

 • Tria del personatge i dels objectes.
 • Control dels moviments del personatge.
 • Visualització i posicionament dels objectes.

Fem de detectius

Resoldre enigmes, trobar objectes amagats, deduir claus per desxifrar missatges,… totes aquestes activitats i unes quantes més són les que hem de fer quan entrem a una “escape room” i, a més, en un temps limitat. És una activitat divertida que ens fa viure una història i posar a prova el nostre enginy.

En aquest mòdul anirem veient quines eines ens pot proporcionar Scratch per posar a prova als nostres amics i convertir-los en detectius per una estona. Comencem?


Primer de tot, triem el personatge i els objectes

Cal que anem organitzant pas a pas l’entorn on ens mourem. Dit d’una altra forma, hem d’amagar objectes i per això hem de decidir quins objectes i a quins llocs els volem amagar. Hi ha moltes possibilitats i vosaltres haureu de decidir en el repte final quin és el fil de la història que cal descobrir, però per poder anar entenent totes les possibilitats, al llarg de les sessions anirem disenyant una història simple que us permetrà fer la vostra molt millor.


Pas a pas Fem-ho pas a pas

 • Entrem al nostre compte de l’Scratch i creem un nou projecte amb el nom m3repte11
 • Triem els objectes i els personatges que formaran part de la nostra història. Podeu agafar qualsevol però són necessaris:
  • un personatge que tingui diferents vestits per poder mostrar que es mou per l’habitació. Aquest serà qui vagi superants les proves.
  • dos objectes que puguin amagar algun altre objecte, per exemple les “Roques” de la galeria o el “Regal”.
  • dos objectes que estaran amagats, per exemple la “Clau” o el “Globus”.
 • Si ho preferim podem crear nosaltres els personatges, Tal i com vam veure al mòdul 1 a la sessió 4.

Icona repte Repte 1

Trieu o dibuixeu el personatge, amb tots els seus vestits, els objectes “contenidors” i els objectes amagats. Serà molt important poder controlar la seva posició al llarg de la història. Guardeu el projecte amb el nom m3repte11.

Icona pistaPista: Recordeu que volem amagar els objectes dins d’altres objectes, per tant, us heu d’assegurar que les mides respectives siguin correctes.


El personatge ha de moure’s per trobar les pistes…

Per tal que el personatge pugui desplaçar-se per l’escenari, hem de controlar-lo mitjançant les fletxes del teclat. També hem de tenir en compte cap a quina direcció es desplaça i anar alternant els vestits per tal que hi hagi millor sensació de moviment.


Pas a pas Fem-ho pas a pas

 • Seguim treballant en el projecte m3repte11 que tenim obert.
 • Ens assegurem que el nostre personatge té triats tots els vestits necessaris per reproduir el moviment.

 • Per poder fer el desplaçament del personatge hem de controlar-lo amb les fletxes del teclat, mitjançant els blocs que trobem a l’apartat de sensors.

      

 • També hem de fixar la direcció dels moviment i l’espai que es mou abans de mostrar el següent vestit. Podeu consultar la sessió 1 del mòdul 2 si necessiteu ajut.


Icona repte Repte 2

Controleu el moviment del personatge cap a l’esquerra i cap a la dreta aconseguint que el desplaçament quedi el més efectiu possible mitjançant els canvis de vestit corresponents i la quantitat de passes que farà el personatge abans de passar al següent vestit.
Icona pistaPista: Els sensors sempre s’han d’utilitzar dins d’un bucle per tal que el programa estigui contínuament verificant si s’activa.

Els vestits es controlen després de cada desplaçament amb el següent bloc.

Comproveu que els teniu en l’ordre corresponent per tal que el moviment sigui correcte al passar d’un vestit a l’altre.


… i els objectes amagar-se

Ha arribat l’hora de situar els objectes i pensar quina és la relació que hi ha entre ells. Recordeu que heu d’haver triat quatre objectes: dos d’ells seran contenidors, és a dir, amagaran alguna cosa a dins; un d’ells estarà amagat en un dels contenidors; el quart objecte apareixerà només quan succeixi algun fet.

És molt important que aquests objectes tinguin assignat el seu lloc exacte quan s’inici el programa i també fixar quina relació hi ha entre ells.


Pas a pas Fem-ho pas a pas

 • Continuem amb el nostre projecte m3repte11 que tenim obert.
 • Ja heu seleccionat els quatre objectes que teniu situats a l’escenari en blanc.

 • Comencem pel primer objecte contenidor que heu triat, per exemple les roques. Recordeu que quan el tenim seleccionat ens apareix la posició “x” i “y” on està situat l’objecte.

 • Ens interessa que la clau quedi amagada darrera de les roques d’aquesta forma

 • Per aconseguir-ho hem situat les roques davant de la clau. Observeu quina relació tenen les posicions de les roques i la clau ara

 • Les posicions “x” i “y” dels dos objectes són pràcticament coincidents i d’aquesta forma un queda “a sobre de l’altre”.
 • Ens hem d’assegurar que les mides dels objectes siguin correctes per tal que un tapi a l’altre.
 • Per últim, ens hem d’assegurar que cada cop que comencem el joc els objectes estiguin a la seva posició inicial. Heu d’indicar a cada objecte quina és aquesta posició d’aquesta forma.


Icona repte Repte 3

Fixeu tots els objectes que heu triat de forma que quan s’inicii el programa ocupin les posicions correctes. A la següent sessió quan hàgiu triat l’escenari és possible que aquestes posicions s’hagin de canviar, només haureu de variar els valors de “x” i de “y”. Recordeu que un dels objectes ha d’estar darrera d’un altre de forma que a l’escenari només es vegin tres dels objectes triats.
Icona pista Pista: si ens volem assegurar que l’objecte que ha de quedar amagat sempre estigui darrera, podeu fer servir els blocs d’Aspecte

      


Icona projecte El nostre projecte creix…

És el moment de començar a posar fil a l’agulla de la vostra escape room. Començarem el nostre repte final creant un projecte que anomenarem escape i a l’apartat de Notes i informacions, començarem a descriure’l. Ens hem de decidir sobre:

 • Quin (o quins) personatges es mouran per l’habitació.
 • Quina història voleu que sigui el tema de l’escape room.
 • Quins escenaris necessitareu.
 • Quines proves haurà d’anar superant el personatge (o personatges)

És possible que, a mesura que anem avançant en la resolució dels reptes de cada sessió, aquesta planificació que estem definint vagi canviant. No cal, doncs, que sigui excessivament detallada ja que al final de cada sessió i tenint en compte el què heu après anirem fent créixer poc a poc el nostre projecte.


Icona glosari Com que som programadors i programadores parlem de…

 • Capes: diferents plans en els quals podem situar objectes i que estableixen la relació entre ells de forma que en una mateixa posició podem tenir diferents objectes visualitzant-se només el primer.