Sessió 6. I ara enigmes numèrics

Pla de treball

  • Ordenació de números
  • Divisibilitat de números
  • Trobar nombres primers

Missatges amb números

A la sessió anterior hem fet servir els blocs del menú operadors per treballar amb cadenes. En aquesta sessió utilitzarem els que ens permeten treballar amb números i, per tant, dur a terme operacions matemàtiques o lògiques. Plantejarem reptes que consisteixen en jocs matemàtics que posteriorment podrem fer servir per esbrinar una xifra que podria obrir un candau, una caixa forta,… i a cada pista veurem com es podria aplicar al nostre repte final.

 


Pas a pas Fem-ho pas a pas

  • Obrim un nou projecte amb el nom m3repte61.
  • Els blocs per dur a terme operacions matemàtiques són:

 

  • Els blocs per dur a terme operacions lògiques són:

  • Ja heu fet servir tots aquests blocs alguna vegada, però l’últim no l’havíem provat encara. Serveix per indicar que dues variables o valors no són iguals, com en aquest exemple:

  • En aquest cas, estem dient que si la variable “Numero” no és igual al valor 10 es duguin a terme les accions indicades posteriorment.

Icona repte Repte 1 Trieu un personatge pel vostre projecte m3repte61 i un escenari qualsevol. Feu que el personatge us demani un número de l’1 al 20 i que us indiqui si la vostra resposta correspon a un número menor o major fins que ho encerteu. Afegiu un comptador de vides tal i com vam fer a la sessió 4 del mòdul 2 per limitar els intents.

Icona pista Pista: Al vostre projecte final aquest repte us pot permetre demanar al jugador que encerti un número, dins d’un marge, que li ha de permetre obrir un candau, una caixa forta, una porta, fer aparèixer un nou objecte,…


Icona repte Repte 2 Obriu un nou projecte anomenat m3repte62 amb un escenari qualsevol i el personatge que volgueu. Feu que el personatge us demani 4 números de l’1 al 100. Heu d’aconseguir que el personatge us digui quin és el número més gran i quin el més petit.

Icona pista Pista: Abans de fer el programa cal pensar quines són les possibles relacions entre els 4 números per poder plantejar l’estructura condicional correcta. Aquí teniu un exemple per trobar el número més gran entre 3 números.

Icona pista Pista: Al vostre repte final podeu generar nombres aleatoris i demanar al jugador que localitzi el més petit i el més gran que poden ser el codi per obrir una porta, una capsa,…


Icona repte Repte 3 Obriu un nou projecte anomenat m3repte63 amb un escenari qualsevol i el personatge que volgueu. Feu que el personatge us demani dos números, el primer més gran que el segon, i comproveu si són múltiples.

Icona pista Pista: Per saber si un nombre és múltiple de l’altre ens cal fer la divisió del més gran entre el més petit. Si la divisió és exacta, és a dir, si el residu és zero, ens indica que són múltiples. Per conèixer quin és el residu heu de fer servir el bloc


Icona repte Repte 4 Obriu un nou projecte anomenat m3repte64 amb un escenari qualsevol i el personatge que volgueu. El programa ha de generar un llistat de 5 nombres a l’atzar i el personatge ens ha de dir quins d’aquests nombres són nombres primers. Recordeu que els nombres primers són aquells que només poden dividir-se per ells mateixos.

Icona pista Pista: Per saber si un nombre és primer cal anar-lo dividint entre tots els números a partir de 2 i observar si el residu és o no zero. En el moment que ho sigui, ja podem dir que no és un nombre primer. Per tant, aquesta divisió ha d’estar dins d’una estructura de bucle.

Icona pista Pista: En el vostre repte final podeu demanar que el jugador trobi els nombres primers entre una llista generada a l’atzar i que aquests nombres siguin el codi per poder realitzar alguna acció a l’escape room.


Icona projecte El nostre projecte creix…

En aquesta sessió, igual que en l’anterior, hem treballat amb els blocs d’operadors per veure quines són les seves possibilitats de fer-los servir per a crear missatges i pistes. Alguns dels reptes plantejats podeu aprofitar-los directament per al vostre repte final.

Repasseu el llistat de proves que havíeu definit en la descripció del vostre repte final i feu les modificacions que siguin necessàries tenint en compte el què ara coneixeu. Podeu fer proves amb els blocs treballats?


Icona glosari Com que som programadors i programadores parlem de…

  • Estructura condicional: punt on el programa es pregunta si s’acomplexi una expressió lògica i tria entre dues o més branques de codi en funció de la resposta.
  • Bucle: repetició d’una acció o d’un conjunt d’accions un nombre concret de vegades o fins a què s’acompleixi una condició lògica.