Mòdul 6. Dissenya, construeix i programa el teu robot

En aquest mòdul us proposem construir una caixa forta i el vostre propi robot. Aquí podríeu donar solució a alguna necessitat que tingueu a la vostra escola.

En aquesta ocasió us guiarem en la construcció d’una caixa forta feta amb un kit de robòtica que es pot programar amb una versió modificada d’Scratch. També podreu conèixer molts tipus de robots i fer una pluja d’idees per decidir com serà finalment el vostre robot. A les sessions del mòdul us hem facilitat molts recursos per a què els incorporeu. A la vegada, anireu elaborant un document que recollirà detalls sobre el procés de disseny i construcció de la caixa forta i del robot.

També podeu, com als mòduls anteriors, trobar referències i enllaços a funcions treballades a sessions d’aquest o altres mòduls. D’aquesta forma podeu anar retrocedint i consultant aquells punts en concret que us puguin donar una empenta allà on us atureu.

Al final del mòdul teniu més temps per revisar i comprovar el funcionament del vostre robot.

Us convertireu d’aquesta manera en creadors de robots.

SESSIÓ PLANS DE TREBALL ACTIVITATS
Sessió 1

I si fem ara robots ?

La caixa forta

Els robots

 • Presentació dels 2 projectes que es construiran
 • Pluja d’idees per crear el nostre robot
 • Iniciar el document de text del projecte
Sessió 2

El cervell del teu robot: la placa programada amb Scratch for Arduino

La placa del kit de robòtica

Els components que es poden connectar a la placa

Els blocs específics de programació de l’Scratch for Arduino

 • Connectar la placa amb S4A
 • Visualitzar la taula de sensors
 • Programar l’encesa i l’apagada d’un LED
 • Programar el gir d’un motor
Sessió 3

Construïm la nostra caixa forta i posem-li 2 LEDs : oberta/tancada

Construcció d’una caixa forta

Els LEDs

Relacionar personatges i components

 • Començar a construir la caixa forta
 • Fixar i connectar 2 LEDs
 • Programar els LEDs
 • Posar personatges en forma de botons que encenguin i apaguin els LEDs
Sessió 4

Ens volen obrir la caixa forta !!!

Els avisos sonors

El brunzidor

Relacionar personatges i components

 • Fixar un brunzidor a la caixa forta
 • Programar les alarmes
 • Posar personatges en forma de botons que activin les alarmes
Sessió 5

Alarma : s’emporten la nostra caixa forta !!!

El sensor de llum

Detecció del nivell d’il·luminació

 • Fixar i connectar un sensor de llum
 • Afegir un comptador de intents de robatori
 • Afegir un recordatori d’alarma
Sessió 6

Li posem una contrasenya ?

Els potenciòmetres

Les contrasenyes

 

 • Fixar i connectar potenciòmetres a la capsa
 • Formar una combinació de xifres amb els potenciòmetres
 • Fer visible la combinació a l’escenari
Sessió 7

I si volem canviar la contrasenya ?

Contrasenya inicial

Canvi de contrasenya

 • Fixar un polsador
 • Programar l’obertura i el tancament de la caixa forta
 • Programar l’alarma per contrasenya incorrecta
Sessió 8

I ara obrim i tanquem la porta de la caixa forta!!!

Servomotors

Sistema d’obertura de la caixa forta

 • Fixar mini servo i goma elàstica a la caixa forta
 • Programar el mini servo
Sessió 9

Caixa forta completada i ara … La construcció del vostre robot!

El robot

 • Dissenyar el robot
 • Seleccionar els components del robot
 • Iniciar la construcció del robot
 • Iniciar la programació del robot
Sessió 10

Construcció i programació del vostre robot

Construcció i programació del robot
 • Continuar construint el robot
 • Continuar programant el funcionament del robot
 • Comprovació del funcionament dels components
 • Compartir i conèixer les propostes de robot d’altres grups
Sessió 11

Atenció arriba el moment de provar el robot!

Funcionament del robot

Comprovar el funcionament del robot

 • Finalitzar la construcció del robot
 • Comprovar el funcionament del robot
Sessió 12

Presentació del projecte: autoavaluació i avaluació (les rúbriques)

Com fer una presentació

Ens autoavaluem

Ens avaluem com a grup

 • Pautes per dur a terme la presentació del projecte
 • Coavaluació del grup
 • Autoavaluació dels alumnes