Sessió 6. Les matemàtiques us ajuden amb els operadors

Pla de treball:

 • Què són els operadors?
 • Quin són els seus usos?
 • Les operacions matemàtiques i les cadenes de text

Els operadors:

Amb els operadors podem fer operacions amb números i cadenes de text. A diferència dels sensors, tots els operadors estan disponibles per a personatges i per a escenaris.

Comencem explicant el significat de tots ells igual que hem fet amb els sensors i després, amb exemples i reptes per assolir, podreu anar avançant.

Ens hi posem:

 • Per fer operacions matemàtiques
 • Aleatori:  el programa, en aquest cas, tria un número aleatòriament entre les dues quantitats indicades.
 • Relacions: ens permeten establir condicions de relació entre dos valors (números o text)
 • Paraules
   Permet unir paraules
          Ens mostra la lletra que ocupa la posició que s’indica en una paraula.
              Mostra el nombre de lletres d’una paraula.
 • Residu de la divisió: és el residu de la divisió entre dues quantitats
 • Arrodonir: arrodoneix un nombre decimal a un nombre enter
 • Operacions avançades: aquest bloc conté operacions matemàtiques més complexes que es poden triar d’una llista desplegable.

Fem una calculadora:

Una calculadora és una bona opció per entendre el funcionament dels operadors. Anem a programar-la i després us proposarem a vosaltres resoldre quatre reptes.

Pas a pas Fem-ho pas a pas:

Farem pas a pas un programa que consisteixi en un joc per aprendre a realitzar operacions matemàtiques. Quan l’acabeu el podreu aprofitar per ajudar als més petits a aprendre a fer càlculs d’una forma més divertida.

Començarem per la suma. Preguntarem a l’usuari si sap el resultat de l’operació, esperarem a què l’escrigui i ho compararem amb el resultat real per dir-li si ho ha fet bé o s’ha equivocat. A la vegada, farem un comptador que indiqui el nombre d’encerts i el nombre d’errades. Som-hi !

 • Com que volem fer sumes haurem de triar tres personatges: dos números i el signe de l’operació. Si volem que sigui un personatge qui pregunti, també l’haurem d’afegir.

 • Per poder fer sumes amb qualsevol número, haurem de preparar els vestits per als dos personatges/números, és a dir, d’1 a 9.
 • Generarem a l’atzar dos números per tal que cada vegada que comencem es mostrin valors diferents. Per guardar-los, hem de crear dues variables, primer nombre segon nombre i ho podem fer de dues formes diferents:
  • assignant a les variables primer nombre i segon nombre els valors generats a l’atzar i aprofitar aquest valor per fer el canvi del vestit al número, ja que hem creat els vestit per ordre (el primer vestit és el número 1, el segon vestit el número 2,…)
  • aprofitar el valor de la variable , que correspon a l’ordre del vestit, i guardar-lo a la variable primer nombre per poder fer l’operació.

                       

 • Si volem que en una mateixa partida podem repetir el procés, hem d’introduir un bloc de repetició al programa.
 • Ara ja només faltaria que un personatge informés de si el resultat és correcte o no quan escriviu la resposta. Recordeu que s’ha de crear una variable per guardar la puntuació i fer-la visible a la pantalla.

Aneu a la pàgina d’scratch.mit.edu calculadores i proveu diferents màquines de sumar, de diferents operacions … i sobretot reviseu com està fet i compareu amb les vostres solucions. Cal fer menció a “com està fet” de tot element que agafeu d’un altre usuari.


Icona repte  Repte 1

Obriu un nou projecte anomenat m4repte61 i feu el programa de la multiplicació a més de l’exemple de la suma que hem anat desenvolupant.

Icona pistaPista: Ara que es pot triar entre dues operacions (suma i multiplicació), heu de tenir dos personatges, un per a cada operació, i una pregunta que us permeti triar quina operació.


Icona repte 

Continueu treballant sobre el vostre projecte m4repte61. Podeu afegir l’operació de restar?.

 Icona pistaPista: Heu d’afegir un nou personatge per a l’operació de la resta i afegir la lògica de l’operació. Haureu de fer servir els operadors avançats per aconseguir que els resultats de la resta siguin sempre valors positius (feu servir l’operador valor absolut).


Icona repte  

Seguiu amb el vostre projecte m4repte61. Podeu afegir l’operació de dividir?.

Icona pistaPista:  Ara ja heu de tenir quatre vestits: suma, resta, multiplicació i divisió. Per mostrar el residu de la divisió i l’arrodoniment heu d’anar als operadors avançats.


Icona projecte El nostre projecte creix …

La lògica de les matemàtiques us permet respondre preguntes de forma autocorrectiva i rebre retroalimentació. També podem fer projectes on puguem triar fer diferents operacions.

 TASCA: Obriu el vostre document i repasseu les proves que esteu afegint a cada etapa del vostre viatge. Pot servir-vos el què heu après sobre els operadors matemàtics per fer-ne alguna?


Icona glosari Com que som programadors i programadores parlem de:

 • Operadors: Són valors que vénen donats pels sensors o per informacions que introduim en el programa que ens inventem per crear el nostre projecte.