Sessió 1. L’Scratch surt de la pantalla

Pla de treball.

  • Plantejament del projecte del mòdul.
  • Organització dels grups.

Què treballem en aquest mòdul?

En aquest mòdul 5 farem que la programació en Scratch pugui prendre vida. Crearem objectes reals que relacionarem amb la programació, de forma que, al manipular-los, aquests objectes ens donin una resposta quan interactuem amb ells: sons, imatges,… És a dir, passarem de la pantalla als objectes. Per aconseguir-ho, necessitarem conèixer el funcionament d’un nou estri, una placa que fa la connexió entre l’objecte i l’ordinador, i també dissenyar els circuits elèctrics que permetran aquesta connexió.

El projecte que heu d’anar creant al llarg de les sessions es dirà GameOver i consistirà en un joc complet format pels components que trieu de les diferents propostes que us fem, per tal que sigui el més personal possible. Aquestes propostes les trobareu a les sessions de la 3 a la 8.

Per poder anar recollint les idees del vostre projecte i per organitzar-vos, haureu de crear un document de text compartit entre els membres del grup i també amb el vostre professor o professora. Comencem?


Quin serà el vostre projecte?

Recordeu que podeu accedir als mòduls anteriors per consultar dubtes que us vagin sorgint.

Icona tasquesFem-ho pas a pas

El vostre GameOver constarà de:

  • La tria i posterior proposta de barreja de jocs que voleu que conformin el vostre GameOver.
  • Una planxa: una superfície on instal·lar els circuits per a què el joc es programi amb plaques makey-makey i que dissenyareu amb el vostre grup.
  • La placa makey-makey.
  • La programació amb Scratch de la placa.

El GameOver us ha de permetre agafar propostes de diferents jocs i crear una combinació segons el vostre interès.  L’objectiu és que el vostre joc serveixi per aprendre i practicar sobre diferents temes: de geografia, del cos humà, de llengua, d’operacions matemàtiques, … o per relacionar: dibuixos i paraules, oposats, planells, formes i colors, geometria,… o crear melodies, històries, jocs de repetició de sèries i moviments, panells informatius, jugar a jocs d’arreu del món, fer un connecta…

Que gaudiu molt elaborant el vostre GameOver!


I com ens organitzarem?

Comenceu parlant dins del grup sobre com us organitzareu: com us agrupareu, qui farà què … Podeu fer-vos una llista i anar marcant les coses resoltes, repartir-vos les tasques i planificar-vos. Treballeu en equip com treballen els programadors i programadores, tothom aporteu i opineu per anar construint el vostre projecte.

Els reptes programats els continuareu guardant obrint un nou repte al vostre compte de la pàgina scratch.mit.edu. Pel que fa a la resta de produccions, acordeu amb el vostre professor o professora a quin compte de Drive o a quina aplicació ho desareu, pensant sempre que cal guardar com a fons tots els recursos generats per a què els vostres companys en puguin fer ús.

Us  proposem també recollir i explicar amb les cartes el contingut generat i desenvolupat a totes les sessions per a què d’altres grups trobin respostes a necessitats que tinguin i posin en pràctica les vostres propostes.


Icona projecte  El nostre projecte creix….

En aquest mòdul les plaques ens donen autonomia i fan que el giny que hem creat surti de la pantalla.

En aquesta primera sessió heu de fer tres tasques :

  • Fer un passeig per les sessions 3 a 8 que us ha d’ajudar a fer una primera tria de les tres sessions del mòdul en les que basareu el vostre GameOver.
  • Començar a pensar i dissenyar la planxa del vostre joc: la distribució dels punts dels circuit segons el tipus de jocs que incorporareu.
  • Crear un document de text on anireu recollint el vostre treball, definint el joc i anar-lo replantejant després de cada sessió. Anomeneu aquest document amb el nom del vostre equip. El vostre professor o professora us dirà com compartir-lo.També heu de crear el vostre projecte a Scratch, que anomenareu GameOver, i que anireu construint i programant poc a poc.