Sessió 2. La base de les plaques: els circuits elèctrics

Pla de treball

 • El circuit elèctric. Els seus components.
 • El circuit tancat i/o obert. Els interruptors i els polsadors.

Comencem amb els circuits elèctrics

Abans de crear i programar els vostres projectes és important conèixer el funcionament d’un circuit elèctric. Amb aquesta informació estareu preparats per pensar i donar solucions a les vostres propostes. Per treballar amb els circuits elèctrics necessiteu entendre el seu funcionament i tocar i fer i desfer per poder acabar muntant el circuit del vostre projecte.

Icona tasquesFem-ho pas a pas

Un circuit elèctric està format, com a mínim, per un generador (pila, dinamo … per generar l’energia elèctrica que necessitarem), un receptor (una bombeta, un motor, un brunzidor) i un conductor (el cable). Per facilitar el muntatge del circuit us recomanem fer prèviament un dibuix de tots els components que, connectats, formaran el circuit.

Per a què un circuit elèctric funcioni el corrent elèctric ha de poder recórrer tots els seus elements.

Us deixem aquest enllaç per a què ho entengueu millor. Què es necessita per muntar un circuit elèctric

Els circuits poden ser:

 • Circuit tancat: és un circuit per on pot circular el corrent elèctric i, per tant, fa funcionar el receptor.
 • Circuit obert: és un circuit per on no pot circular el corrent elèctric i, per tant, no fa funciona el receptor.
 • Circuit en sèrie: és un circuit que uneix els receptors un darrera de l’altre. Si un receptor es fa malbé, el circuit queda obert i, per tant, la resta de receptors no funcionaran.
 • Circuit en paral·lel: és un circuit on cada receptor està connectat, de forma independent, al generador. D’aquesta forma, si un receptor es fa malbé, la resta de receptors segueixen funcionant.

Els generadors

Icona tasquesFem-ho pas a pas

 • Els generadors són les fonts d’energia elèctrica. Les piles són generadors i poden ser de diferents voltatges. A major voltatge més il·lumina una bombeta o més ràpid gira un motor.

 • La Dinamo va ser el primer generador elèctric capaç de produir potència elèctrica apte per a l’ús industrial. Fa ús d’un imant que gira produint un corrent elèctric al cable mitjançant l’electromagnetisme que converteix la rotació mecànica en electricitat, en forma de corrent continu. Un exemple que coneixeu molt bé és la llum de la vostra bicicleta..

 

 


El control dels circuits

Icona tasquesFem-ho pas a pas

 • Els elements de control dels circuits són els diferents tipus d’elements de comandament. Uns estan accionats quan els prenem (els polsadors) i d’altres es mantenen en la posició escollida quan els deixem de prémer (els interruptors).

         

Polsador                                                                                   Interruptor                                   font: http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/ielectriques/a1/a16.htm


Icona repte Repte 1   Us proposem que feu el muntatge dels circuits que trobareu a aquesta pàgina de circuits elèctrics. Feu una fotografia de cada muntatge i afegiu-la al document de text que heu creat a la sessió anterior.


Experimentació amb materials aïllants i conductors

Icona tasquesFem-ho pas a pas

 • Els materials conductors elèctrics són materials a través dels quals el corrent elèctric es desplaça fàcilment. Alguns materials no condueixen l’electricitat, com el cauxú, el plàstic i el vidre. S’anomenen aïllants.
 • Us proposem fer la prova amb  diferents materials conductors.

Icona repte   Aneu a la pàgina de conductors i aïllants i observeu com comproven si un material és conductor o aïllant. Feu el mateix sobre 10 materials diferents i recolliu-ho en el document de text del vostre grup. Per acabar, compartiu amb la resta dels grups les vostres conclusions.

 


Icona projecte El nostre projecte creix…

Necessitem conèixer i controlar el funcionament del circuit elèctric per tal de poder crear els nostres projectes amb èxit. En un món on estem envoltats de tecnologia, i on moltes de les nostres interaccions són amb dispositius elèctrics, aprendre a muntar circuits ens ajudarà a entendre com funcionen aquests.

A la següent sessió aplicarem tot el que hem après sobre circuits elèctrics per poder començar a treballar en el projecte. Circuits elèctrics, Scratch, cartró,…. Ens en sortirem?


Icona glosari Com que som programadors i programadores parlem de…

 • Aïllant: Substància que no condueix l’electricitat com ara el cautxú, el paper o el plàstic.
 • Circuit: Via per la qual transita el corrent elèctric.
 • Circuit tancat: Camí complet pel qual passa l’electricitat.
 • Circuit obert: Circuit amb un camí incomplet que impedeix que hi passi el corrent elèctric.
 • Corrent elèctric: Moviment dels electrons lliures en conjunt per un conductor.