Sessió 11. I ara acabem el nostre projecte

Pla de treball

 • Revisió de la descripció del projecte
 • Programació del projecte
 • Aprofitar altres projectes o programes
 • Control de funcionament del projecte

A per feina…

Al llarg de totes les sessions d’aquest mòdul, hem anat treballant en el nostre projecte de pinball, començant pel joc del pong. Parts del pong, com ara el control del punts, les vides i el cronòmetre funcionen en molts jocs. En aquests moments ja sou uns programadors i unes programadores a punt per dissenyar el vostre joc.

També hem anat desenvolupant i revisant la descripció del vostre pinball a mesura que avançàvem per les possibilitats que ens ofereix l’Scratch. Primer de tot hem de fer un repàs d’aquesta descripció per comprovar que ho tenim tot controlat consultant-la al nostre projecte pinball

Icona tasquesFem-ho pas a pas

Pel que fa al joc en general:

 • Com és, a grans trets, el nostre pinball? Disseny general: escenari (o escenaris) de fons. Comparació amb l’esbós inicial
 • A quins usuaris (edat preferent) s’adreça el nostre pinball?
 • Hem definit les instruccions? Com s’ha de jugar (quines tecles he de pressionar per moure les raquetes?) Hi ha control de punts? Hi ha vides? Hi ha control del temps? Hi ha canvi d’escenari? Quan? Les instruccions són una part molt important de qualsevol joc, les heu de tenir recollides i han de visualitzar-se en iniciar el joc. És veritat que molts moviments són intuïtius, però d’altres no com quan canvies de nivell…

Pel que fa al disseny dels personatges:

 • Com s’han fet les raquetes? El disseny s’ha inspirat en algun ja fet?
 • Colors dels personatges: raquetes, pilora i obstacles? És el mateix color durant tot el joc?
  La tria del color i la mida ha sigut aleatòria o respon a algun factor com ara els gustos del públic al que preferentment va dirigit?

Pel que fa al moviment dels personatges:

 • Quins moviments hauran de fer les raquetes? Cada raqueta té un moviment independent o és el mateix per totes dues?
 • Quin moviment farà la pilota?
 • Quan la raqueta toqui la pilota, rebotarà com ho fa al pong? i quan la pilota toqui una vora o un obstacle?
 • A més de les dues raquetes, la pilota i els obstacles hi ha més personatges? Quin és el seu paper?

Aprofitem la feina feta

Al llarg de totes les sessions hem realitzat molts projectes amb el pong que podem recuperar per afegir parcialment al nostre pinball. L’Scratch ens permet copiar parts d’un projecte per aprofitar-les a un altre. Podem copiar: sons, fons, personatges però també programes. D’aquesta forma, si hem fet una feina de la que estem especialment orgullosos i ens ha portat molt de temps, la podem “reutilitzar” amb facilitat.

Icona tasquesFem-ho pas a pas

 • Obrim el projecte on es troba l’element que volem copiar. A la part inferior de la pantalla de l’Scratch hi ha una petita fletxa, cliquem sobre ella i s’obrirà l’espai de la motxilla
 • Ens situem a la part que volem copiar. Pot ser un personatge que hem creat, un escenari, un so, però també algun programa relacionat amb un personatge o amb un escenari
 • Amb el ratolí arrosseguem la part que volem aprofitar a la motxilla
 • Obrim el projecte on volem fer servir el que hem arrossegat a la motxilla, obrim la motxilla i ho arrosseguem al lloc corresponent. Hem d’estar segurs que col·loquem el nou element en el lloc adient

També podem aprofitar parts d’un projecte dins del mateix projecte, per exemple el moviment de cada raqueta.

Icona tasquesFem-ho pas a pas

 • Obrim el projecte i triem el personatge del qual volem copiar el programa.
 • Ens col·loquem sobre el programa que volem copiar, el seleccionem i l’arrosseguem sobre el personatge que volem que aprofiti el programa

Anem programant i donant forma

Icona projecte El nostre projecte creix…

Ja ho tenim tot a punt per començar a programar o bé continuar si hem anat treballant de forma prèvia. La descripció del pinball que hem actualitzat a l’inici d’aquesta sessió ens ha de servir per anar comprovant que seguim la feina de forma correcta. Podem fer-nos una llista i anar marcant les coses resoltes, repartir-nos les tasques i planificar-nos. Treballem en equip com treballen els programadors i programadores, tothom aportem i opinem per anar construint el nostre projecte.