Sessió 9. Les Cartes: una eina de recollida de processos

Pla de treball

 • Què són les cartes.
 • Apartats de les cartes.
 • El refinament i les propostes de millora dels reptes.
 • Eina per compartir diferents solucions als reptes.
 • La consulta de les Cartes.

Què són les cartes?

Les cartes són una eina per recollir el desenvolupament dels vostres reptes, les etapes de la Volta al Món.

L’objectiu fonamental de les cartes és recollir els processos i compartir les experiències i els aprenentatges.


Tipus de Cartes

Les cartes poden ser de contingut general de tot el projecte que heu desenvolupat o bé recollir una part que considereu destacable. Així, poden referir-se a: personatges, categories emprades …

Una carta és un canvas dividit en diferents apartats:

 • La capçalera de la carta ens informa del títol i el nivell a qui l’adreceu.
 • El cos de la carta es divideix en les següents parts:
  1. El què : espai que mitjançant un breu recull el resum del vostre projecte.
  2. La programació : espai que reculls els blogs i les categories treballades.
  3. La imatge: espai per posar una foto del projecte.
  4. La URL : espai per deixar la referència del vostre projecte.
  5. Els punts febles i forts: espai per recollir les millores què o bé proposeu des del grup o fan els companys/es.
  6. L’autoria: espai que recull qui l’ha fet.

Les cartes serveixen per recollir i explicar els nostres projectes. També podem fer-ho a la inversa i engegar el nostre projecte a partir de cartes i fer variacions per incorporar com a propostes de millora del projecte d’altres.

Pas a pas Fem-ho pas a pas: 

 • Primer de tot necessiteu acordar quins seran els apartats de les vostres cartes i fer el disseny gràfic de la Carta.
 • Fer els resums que expliquin els processos del què voleu explicar i compartir.
 • Fer ús i tractar les dades (textuals, numériques i individuals) i produir el document de text i amb enllaços multimedia a: imatges, al vostre reptes d’scratch.
 • Acordar el lloc per guardar les cartes i el funcionament de la seva consulta. .

Aquí us deixem un exemple d’una carta resum de tot el repte o bé diferents CARTES per explicar diferents aspectes del repte: escenaris, personatges, ús de sensors …etcètera.

     o    
    

Icona repte Repte 1
Crea les cartes del projecte del teu grup. Desfés els projectes en petits mini-reptes per tal de poder incorporar-los a tot tipus de jocs. Posa’t en el lloc de qui no ha fet el teu projecte i així explicar els teus  processos.
Icona pistaPista: Desfés pas a pas el que passa al teu joc: com comença, quines coses s’han d’aconseguir per seguir el joc i fer punts, i finalment, els diferents possibles finals.


Icona projecte El nostre projecte creix..

En aquest moment estem fent reflexió de tot el que hem practicat. Desfem en petites parts el que desenvolupa el joc per tal que els companys puguin agafar aquests petits-reptes i resoldre les seves necessitats.
Sabem què hem fet i com fer-ho i volem compartir-ho.
Aprenem a cercar allò que necessitem i també podem aconsellar als altres què poden fer al seu joc. Podem fer de tutors d’altres projectes i ensenyar el què hem après.
TASCA: Incorporeu al guió del document compartit amb el vostre prof