Sessió 10. Programació i instruccions del vostre GameOver

Pla de treball

  • Programació del vostre projecte.
  • Verificació del funcionament dels circuits.

Programació del projecte, redisseny i depuració

Arribada aquesta sessió us toca fer la programació de cadascuna de les parts que formen el vostre projecte i integrar-les totes en el tauler que heu construït. Us cal, també, comprovar que els circuits funcionen de forma correcta i que les connexions són les que havíeu definit.

És el moment de redactar, de forma clara, les instruccions per als jugadors. Aquestes instruccions haurien de respondre a les preguntes:

  • En què consisteix el joc?
  • Quins són els comandaments?
  • Com es guanya/es perd?
  • Quants jugadors poden jugar?
  • Hi ha un temps fixat?
  • ….

Un cop redactades, reviseu que estiguin ben clares i proveu-les vosaltres mateixos.