Sessió 7. Llistes i més llistes

Pla de treball

 • Creació de llistes: de forma manual i automàtica
 • Consulta de llistes

Què és una llista?

Una llista és un espai on podem guardar diferents valors, podríem dir que és un conjunt de variables relacionades entre elles. Imagineu que teniu un armari amb molt calaixos i dins de cada calaix hi guardeu un objecte, aquest armari seria una llista i cada objecte un valor diferent.

De la mateixa forma que els calaixos de l’armari estan situats en un ordre, a una llista cada valor guardat també el té. Aquest ordre s’anomena índex i ens permet saber si un valor és el primer o el quart de la llista. Si fem servir llistes podem guardar valors que estiguin relacionats sense necessitat d’haver de crear tantes variables com valors vulguem guardar i, a més, accedir directament només a un valor concret tenint en compte la seva posició (índex).

Les llistes es poden crear de forma manual o automàtica. Començarem per fer una llista manualment.


Pas a pas Fem-ho pas a pas

 • Obrim un nou projecte amb el nom m3repte71, amb un escenari qualsevol i un personatge.
 • Per crear una llista heu d’anar al menú de dades

 

 • Posem nom a la llista i ens apareix buida.

 • Fixeu-vos que la llista apareix perquè està seleccionada. Juntament amb la llista apareixen tots els blocs d’accions que hi estan relacionats.
 • Per afegir elements a la llista hem de clicar el símbol “+”, escriure el contingut i repetir l’acció tantes vegades com elements vulguem que tingui la llista.
 • Per veure un element de la llista farem servir el bloc
 • Cada element té assignat un índex que és el número que indiquem a la finestra.

Icona repte Repte 1 En el vostre projecte m3repte71 que teniu obert, genereu una llista i introduiu 10 paraules. Un cop creada la llista, feu que aparegui un missatge format per tres paraules de la llista triades a l’atzar.

Icona pista Pista: Heu de crear tres variables per guardar les paraules i posteriorment unir-les. Controleu que quedin espais entre les paraules unint també espais vuits.


Les llistes es poden fer automàticament

Podem fer que les llistes s’omplin de forma automàtica en lloc de fer-ho de forma manual.


Pas a pas Fem-ho pas a pas

 • Continuem treballant en el projecte m3repte71 que tenim obert.
 • Creem una nova llista on guardarem números. Per omplir-la de forma automàtica començarem per preguntar quants números volem que formin la llista.  
 • Guardarem la resposta a una variable que farem servir per repetir el procés d’introduir els números a la llista. També crearem una altra variable on anirem creant els números de la llista.

 • Finalment, hem de programar un bucle per anar guardant els números a la llista.

 • El bloc que permet anar guardant els elements a la llista és  

Icona repte Repte 2 Modifiqueu el programa del Repte 1 per tal que guardi de forma automàtica a una nova llista 5 missatges creats a l’atzar a partir de la llista de paraules que heu fet de forma manual.


Icona repte Repte 3 Recupereu i obriu el projecte m3repte41. En el Repte 2 de la sessió 4 heu fet desaparèixer un objecte en el moment que el personatge el tocava i contestàvem a la pregunta que el volíem agafar.

Recordeu que encara tenim un altre objecte que està amagat des del principi, és a dir, que no està visible a l’escenari principal.

Modifiqueu el programa de forma que quan el personatge agafi l’objecte del Repte 2 de la sessió 4, aparegui un missatge, desaparegui el missatge i el personatge l’hagi de repetir. Si l’encerta, ha d’aparèixer l’objecte que ha estat amagat tota l’estona.

Icona pista Pista: Podeu fer servir qualsevol de les possibilitats que heu treballat des de la sessió 5 per crear missatges: llistes, resoldre enigmes matemàtics, desxifrar paraules,…


Icona projecte El nostre projecte creix…

De la mateixa forma que a la sessió 4 vam recollir en una taula quines eren les interaccions entre el personatge i els objectes i entre els propis objectes, també cal tenir ben recollides quines són les pistes i misatges que es plantejaran, on estaran, com es resolen i quines accions provoquen la seva resolució.

Com hem anat veient al llarg de totes les sessions, és molt important recollir de forma ordenada totes les característiques de la vostra escape room.

Tornarem a fer una graella per recollir tota aquesta informació. Primer de tot, reviseu la vostra descripció i feu els canvis necessaris en funció del que hem anat treballant fins ara. A la taula heu de fer tantes columnes com pistes o missatges tingueu plantejats.

Pista 1 Pista 2
Descripció
Solució
Objecte/Lloc
Acció

Icona glosari Com que som programadors i programadores parlem de…

 • Llista: espai que conté un conjunt d’elements ordenats.
 • Índex: ordre d’un element dins d’una llista.