Sessió 1. Presentació del projecte: La volta al món en etapes

Pla de treball

 • Presentació del mòdul.
 • Plantejament del projecte de l’equip.


Què treballarem en aquest mòdul?

En aquest mòdul 4 us proposem dissenyar un gran viatge, la vostra pròpia Volta al Món, dividida en tantes etapes com vosaltres decidiu i plena de jocs, enigmes, preguntes i sorpreses.
Per ajudar-vos, a cada sessió anireu trobant petits reptes que podreu aprofitar en el vostre projecte. Les sessions tenen la següent estructura:

 • El pla de treball, que resumeix què treballarem al llarg de la sessió.
 • Instruccions i blocs de programació explicats pas a pas.
 • Reptes proposats per poder posar-vos a prova.
 • El nostre projecte creix, us guiarà per anar construint poc a poc el vostre projecte.
 • Finalment, l’apartat “Com que som programadors i programadores parlem de…” recull tots els termes que hem treballat a la sessió.

A les sessions us proposem diferents maneres de desenvolupar la vostra Volta al Món i us oferim possibles proves per incorporar a les diferents etapes. Haureu de plantejar-vos que la vostra història ha de seguir diferents itineraris, o diferents moviments d’objectes on el factor temps sigui decisiu, o preguntes i respostes, o laberints, o quin serà el control de la història que proposareu.
Per compartir amb els altres equips tota la vostra feina, dissenyareu unes cartes on explicareu què heu aconseguit desenvolupar, de forma que d’altres puguin fer variacions i millores.
I al final del mòdul dues sessions per acabar d’arrodonir el vostre projecte: la vostra Volta al món per etapes.


Quin serà el nostre projecte?

Recordeu que podeu accedir als mòduls anteriors per consultar dubtes.

Abans de començar a dissenyar el programa, heu de decidir com voleu que sigui la vostra Volta al Món en etapes. Aquí tenim algunes qüestions que us heu de plantejar:

Icona tasquesFem-ho pas a pas

 • Quin és el tema de la vostra Volta al Món?
 • Quina història passarà? L’inici, el desenvolupament i el desenllaç.
 • Quins personatges apareixen?
 • Quin és el paper del personatge 1?
 • Quin és el paper del personatge 2? (i tots els que apareguin)
 • Quins moviments hauran de fer els personatges?
 • Quin moviment farà el personatge 1?
 • Quin moviment farà el personatge 2? (i tots els que apareguin)
 • Quin serà el diàleg que tindran entre ells?
 • Quins són els escenaris que apareixen?
 • Quin és l’escenari 1 i quan apareix?
 • Quin és l’escenari 2 i quan apareix? (i tots els que apareguin)
 • Quins efectes aplicarem als personatges i als escenaris?
 • Quins efectes al personatge 1? Quan?
 • Quins efectes al personatge 2? Quan? (i tots els que apareguin)
 • Quins efectes a l’escenari 1? Quan?
 • Quins efectes a l’escenari 1? Quan? (i tots els que apareguin).

 Aprofitem d’altres projectes

Al llarg de totes les sessions hem realitzat molts projectes que podem recuperar per afegir parcialment a la nostra història interactiva. L’Scratch ens permet copiar parts d’un projecte per aprofitar-les a un altre. Podem copiar: sons, fons, personatges però també programes. D’aquesta forma, si hem fet una feina la podem “reutilitzar” amb facilitat.

Icona tasquesFem-ho pas a pas

 • Obrim el projecte on es troba l’element que volem copiar. A la part inferior de la pantalla de l’Scratch hi ha una petita fletxa, cliquem sobre ella i s’obrirà l’espai de la motxilla
 • Ens situem a la part que volem copiar. Pot ser un personatge que hem creat, un escenari, un so, però també algun programa relacionat amb un personatge o amb un escenari
 • Amb el ratolí arrosseguem la part que volem aprofitar a la motxilla
 • Obrim el projecte on volem fer servir el que hem arrossegat a la motxilla, obrim la motxilla i ho arrosseguem al lloc corresponent. Hem d’estar segur que col·loquem el nou element en el lloc adient.
 • Amb la motxilla enlloc de reinventar podeu aprofitar una creació puntual: cal que entengueu que cal fer l’ús responsable i que cal fer la menció en els crèdits de tot element que agafeu d’un altre usuari.


Icona projecte   El nostre projecte creix …

Ja ho teniu tot a punt per començar a programar la vostra Volta al Món en etapes. Heu de crear un document de text on anireu definint i replantejant-vos la vostra Volta al món. Treballem en equip com treballen els programadors i programadores, tothom aportem i opinem per anar construint el nostre projecte.

Recordeu que en aquest apartat de cada sessió anireu recollint, revisant i reflexionant sobre el projecte que aneu construint. Al llarg de totes les sessions anireu treballant en diferents propostes que podreu incorporar, o no, al vostre projecte i, per tant, haureu de revisar aquest document al final de cada sessió. Quant més detallat sigui aquest document, més fàcil us serà desenvolupar el programa. No oblideu, primer hem de pensar i després “actuar”.

Anomeneu aquest document amb el nom del vostre equip. El vostre professor o professora us dirà com compartir-lo.

També heu de crear el vostre projecte a Scratch, que anomenareu viatge, i que anireu programant poc a poc