Sessió 4. Crear històries interactives amb plaques makey-makey

Pla de treball

 • Les plaques makey-makey i els jocs lingüístics.
 • Fem una història.
 • Diàleg entre personatges.

Amb les plaques makey-makey fem històries interactives amb diferents inicis, troncs i finals

 

Ara us proposem crear històries entre tots els que formeu el grup i amb les plaques makey-makey fer-les interactives amb els usuaris. Podeu triar entre diferents inicis, troncs i finals de la història segons les connexions que feu.

Heu de pensar una història, escriure els texts de la història que voleu narrar i preparar les gravacions per a què, quan l’usuari toqui un dels dibuixos de la història, s’escoltin els diàlegs. Podeu fer ús de tot tipus d’històries ja escrites per diferents autors o bé històries inventades per vosaltres aquest curs a les vostres classes o, fins i tot, fer ús de les històries de companys/es d’altres nivells

Si teniu dubtes podeu anar a:

Mòdul1:

Sessió 2. Creem personatges i els fem parlar

Sessió 5. Ens movem en totes direccions

Sessió 6. Dissenyem l’escenari

Sessió 7. Efectes gràfics dels personatges

Sessió 8. Efectes de so i música

Icona tasquesFem-ho pas a pas

Primer de tot obriu un nou projecte que anomenareu m5repte41 al vostre compte d’Scratch.

 • Comencem amb la història
  • La vostra història s’ha de dividir en inici, tronc i desenllaç. Hi haurà uns personatges que ens explicaran l’inici, uns altres personatges que ens explicaran el tronc i uns altres que ens explicaran el final.
  • Redacteu diferents inicis, troncs i finals. Combinant un de cada, podrem originar moltes històries.
  • Feu les gravacions dels personatges i assegureu-vos que, per mantenir un ordre, quedi clar en el nom de la gravació si es tracta d’un inici, un tronc o un desenllaç. Si teniu algun dubte, podeu consultar efectes de so i música sessió 8 mòdul 1 i càmera de vídeo i so sessió7 mòdul 4.
 • Dibuixar els personatges i fer el muntatge del circuit
  • En paper, cartolina … dibuixeu l’escenari i els personatges … podeu fer un treball artístic composat per diferents materials: paper de diari, fotos, cintes i com a suport un paper o una cartolina fent ús de la tècnica que més us agradi: un collage …
  • Situeu els personatges a l’escenari de forma que quedi clar quins són els que inicien la història, quins la continuen i quins la tanquen. D’aquesta forma us assegureu que la història segueixi un ordre.
  • Un cop dibuixats els personatges, hem de connectar cadascun amb la placa makey-makey. Per això, hem de muntar el circuit utilitzant cinta adhesiva de coure per la part de darrera del dibuix, un enquadernador metàl·lic sobre el personatge i cinta adhesiva per aguantar l’enquadernador. Aquest enquadernador ens servirà com si fos un botó de tria del personatge. Finalment, connectarem les cintes de coure i la placa amb els cables.
  • Una vegada tanquem el circuit, l’ordinador rebrà el senyal gràcies a la connexió USB i ho interpretarà com si fos l’impuls d’una tecla de l’ordinador.
 • Recordeu que cada personatge està connectat a la placa makey-makey mitjançant el circuit i que cada vegada que premem el personatge reproduirà la gravació que està programada amb Scratch. Per fer la programació, hem de començar relacionant la tecla a la qual està connectat el personatge segons el circuit que hem fet, amb l’acció que ha de fer el personatge.
  • Crearem tres llistes diferents on guardarem les gravacions d’inici, tronc i desenllaç. Per guardar els sons a les llistes, els elements seran el nom que heu donat a cada gravació.
  • Assignem les gravacions al personatge encarregat de reproduir-les.

 

 • Ara amb la placa farem que, prement un dels vostres personatges que heu definit com d’inici en el vostre escenari, ens reprodueixi un dels àudios d’inici de forma aleatòria.

 • Si teniu dubtes aneu a la sessió 3 d’aquest mateix mòdul que us familiaritza amb l’ús de la placa makey-makey i us explica tots els processos que necessiteu per fer el muntatge.

Icona repteRepte 1

Ara que sabeu com controlar l’inici de la història, continueu amb el vostre projecte m5repte41 i afegiu els troncs i els desenllaços que heu gravat, relacionant-los amb els personatges corresponents.

Icona pista Pista: Necessiteu preparar una bateria d’inicis, de troncs i de finals per a què l’usuari escolti històries diferents quan toqui els personatges. Per a les gravacions combineu diferents veus, onomatopeies. Podeu repartir l’escenari de la història en tres parts per triar cada vegada un inici, un tronc i un final.


Fem la carta

Les cartes són una eina per recollir el desenvolupament dels vostres reptes.

L’objectiu fonamental de les cartes és recollir els processos i compartir les experiències i els aprenentatges.

Ompliu la carta amb les dades del projecte que heu creat. Anomeneu la m5carta41. Les cartes poden ser de contingut general de tot el projecte que heu desenvolupat o bé recollir una part que considereu destacable. Així, poden referir-se a: personatges, categories emprades …

Una carta és un canvas dividit en diferents apartats:

 • La capçalera de la carta ens informa del títol i el nivell a qui l’adreceu.

 • El cos de la carta es divideix en les següents parts:
  1. El què: espai que, mitjançant una breu explicació, recull el resum del vostre projecte.
  2. La programació: espai que reculls els blocs i les categories treballades.
  3. La imatge: espai per posar una foto del projecte.
  4. La URL: espai per deixar la referència del vostre projecte.
  5. Els punts febles i forts: espai per recollir les millores què o, bé proposeu des del grup, o fan els companys/es.
  6. L’autoria: espai que recull qui l’ha fet.

Podeu modificar l’esquelet de la carta segons les necessitats del vostre nou projecte.


Icona projecte El nostre projecte creix…

Continuem fent que el vostre projecte vagi creixent. Ara podeu incorporar al vostre GameOver una funció més: les històries.

Continueu construint el document de text que defineix i serveix per replantejar-vos el vostre projecte. Voleu incorporar una història? O voleu que l’usuari rebi informació mitjançant el taulell?


Icona glosari Com que som programadors i programadores parlem de…

 • Categories de l’Scratch: és cadascuna de les agrupacions de blocs o instruccions que duen a terme accions similars: moviment, sons,…
 • Estructura seqüencial: són parts d’un programa on les instruccions es van executant una darrera de l’altra.
 • Esdeveniment: és una instrucció d’un programa on es defineix què ha de passar per a què s’executi un programa.