Formació Professional DUAL

Què és la Formació Professional dual (FP dual)?

La Formació Professional (FP) dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

https://youtu.be/3kLOZ9_Hevk
https://youtu.be/2W4_xJ8l5e8
https://youtu.be/5DuvhyjP6oo