Pla català de l’esport -Institut Almenar

La Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments d’Ensenyament i de la Presidència (Secretaria General de l’Esport), van acordar a finals del 2004 impulsar el Pla Català d’Esport a l’Escola.

El Pla pretén posar a l’abast de tots els alumnes la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels joves.

L’ Institut d’Almenar participa en el PCEE des de l’any 2005, els objectius principals son:

  • Incrementar el nombre d’adolescents que realitzen una pràctica regular d’activitat física moderada
  • Utilitzar l’activitat física i esportiva per   afavorir la integració i la cohesió social.
  • Afermar els hàbits de cura i salut corporal a l’institut.
  • Incrementar l’oferta d’activitats fisicoesportives extraescolars per tal de diversificar-la o adaptar-la als interessos de l’alumnat i dels diferents col·lectius.

A C T I V I T A T S :

El centre en horari no lectiu ofereix als alumnes diferents activitats esportives:

  • DEFENSA PERSONAL FEMENINA (TOTS ELS CURSOS DE L’ESO I BATXILLERAT)

(Gimnàs d’Almenar. Dimarts i Dijous de 17.00 a 18.00 h.)

  • CROSSFITT (TOTS ELS CURSOS DE L’ESO I BATXILLERAT)

(Gimnàs d’Almenar. Dimecres de 17.00 a 18.00 h.)

La durada de les activitats és de 28 de febrer al 3 de juny.