Matricula Batxillerat Curs 23/24

El període de matrícula és del 22 de juny al 3 de juliol de 2023, on el lliurament de la documentació és telemàtic.

Adreça de correu electrònic on enviar la documentació: secretaria@insalmenar.cat

Cal indicar a l’assumpte: Matrícula 1r BTX “cognoms i nom de l’alumne”, en el cas de 1r de Batxillerat, i Matrícula 2n BTX “cognoms i nom de l’alumne”, en el cas de 2n.

Documentació que cal adjuntar:

  • Full de matrícula degudament omplert i signat:
  • Documentació indicada més endavant, si s’escau.
  • Resguard de la tria de matèries de modalitat i optatives (si no s’ha fet a través del formulari de Google).
  • Llibres de text (aquí)