MATERIES DE MODALITAT I OPTATIVES – 1r Batxillerat (Curs 2022/23)

  • Heu de triar una matèria de cada una de les 3 primeres franges, i només de la modalitat triada.
  • A la quarta franja es pot triar una matèria de qualsevol de les modalitats.
  • A la cinquena franja es pot triar una matèria optativa de qualsevol de les modalitats.
  • (*) Matèries addicionals, equivalents a 2 hores, que es fan fora de l’horari lectiu setmanal.