Consell Escolar

Calendari eleccions

05/11/2021 Convocatòria d’eleccions. Publicació del calendari electoral. 09/11/2021 Exposició del cens electoral dels diferents sectors al tauler d’anuncis del centre. 10/11/2021 Sorteig públic dels membres de les meses electorals. Constitució…