Calendari eleccions

05/11/2021

Convocatòria d’eleccions. Publicació del calendari electoral.

09/11/2021

Exposició del cens electoral dels diferents sectors al tauler d’anuncis del centre.

10/11/2021

Sorteig públic dels membres de les meses electorals. Constitució de les meses electorals.

12 /11/2021

Final del termini per a presentar reclamacions al cens electoral.

15/11/2021

Final del termini per a presentar candidatures.

16/11/2021

Publicació de les candidatures al tauler d’anuncis del centre.

17/11/2021

Exposició del cens electoral definitiu al tauler d’anuncis del centre.

26/11/2021

Votacions dels diferents sectors.

15/12/2021

Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres.