Almenar Lector

L’Institut d’Almenar participa en el programa Almenar Lector des del curs 2008-2009. L’objectiu és impulsar la lectura. Com sabem, la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. A 1r d’ESO s’afegeix una hora setmanal a les matèries de català i castellà, per potenciar la lectura.

Aquest programa es du a terme amb la col·laboració de Biblioteca Ramon Berenguer IV d’Almenar.