Mediació

Justificació La mediació s’inclou dins del projecte de convivència (que forma part del Projecte Educatiu de Centre), que recull les mesures de promoció de la convivència, els mecanismes per a la resolució pacífica dels conflictes.Un…